Jaarlijks onderhoud brandblussers en brandslanghaspels

Het jaarlijks onderhoud en controle van uw brandblussers en brandslanghaspels is van groot belang voor de veiligheid en continuïteit van uw bedrijf of organisatie. Cebufa is REOB gecertificeerd en werkt volgens de voorgeschreven onderhoudsnormen NEN 2559, NEN 2659 en NEN-EN 671-3. Deze omvatten de periodieke keuring, het jaarlijks onderhoud en het hervullen van draagbare en verrijdbare blustoestellen en brandslanghaspels.

Arbo-wetgeving, Wet Milieubeheer, Bouwbesluit 2012 en Verzekeringsmaatschappijen stellen dat het onderhoud van uw blusmiddelen uitgevoerd dient te worden volgens deze kwaliteitsnormen.

Onderhoud brandblussers door Cebufa brandbeveilging
Jaarlijkse controle keerkleppen

Jaarlijkse controle van keerkleppen

Verontreinigd water mag nooit terugstromen in het waterleidingnetwerk. Daarom is het wettelijk vastgelegd in de Waterleidingwet, dat er terugstroombeveiligingen (keerkleppen) zijn aangebracht bij brandhaspels die op het openbare waterleidingnet zijn aangesloten.
Bij een goede werking verhinderen keerkleppen het terugstromen van vervuild water in het leidingnet. Het is dus zaak dat ze goed blijven functioneren. Om dit zeker te stellen moet u de keerkleppen jaarlijks laten controleren conform NEN 1006. De waterleidingbedrijven checken meer en meer of u uw verantwoording hierin heeft genomen.
Cebufa Brandbeveiliging kan jaarlijks, gelijktijdig met het haspelonderhoud, voor u de keerkleppen mee controleren. Hierbij voorziet onze specialist de keerklep van een onderhoudsetiket en legt hij de bevindingen vast in het logboek. Makkelijk, veilig en voordelig.

Jaarlijkse controle is van groot belang voor de veiligheid en continuïteit van uw bedrijf of organisatie.

Onderhoud en controle van droge blusleidingen

Een droge blusleiding wordt toegepast in grote of hoge (flat)gebouwen als blusvoorziening voor de brandweer. Deze leiding bestaat in de regel uit een verzinkte stalen pijp met voedings -en aansluitpunten.

Het is wettelijk verplicht dat de droge blusleiding en de aansluitpunten jaarlijks op druk en waterdichtheid worden gecontroleerd conform NEN 1594. Daarnaast dient de leiding eens per vijf jaar hydrostatisch te worden beproefd.

Zeker bij openbare gelegenheden blijken droge blusleidingen vaak niet in optimale toestand te verkeren, waardoor de brandweer in geval van brand niet adequaat kan optreden.

De verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid en dus ook het onderhoud van de droge blusleiding ligt bij de eigenaar c.q. de beheerder van het gebouw.

Cebufa verzorgt zowel de jaarlijkse controles van uw aansluitpunten droge blusleiding als de vijfjaarlijkse afpersing van de droge blusleiding conform NEN 1594. Van de resultaten van dit onderhoud ontvangt u een uitgebreid onderhoudsrapport en een certificaat als alles is goedgekeurd.

Onderhoud en controle Cebufa drogeblusleiding
Onderhoud en controle Cebufa noodverlichting

Jaarlijks onderhoud van noodverlichting

Conform het bouwbesluit én de Arbo-wet dient in ieder gebouw noodverlichting aanwezig te zijn die ten minste éénmaal per jaar wordt onderhouden en gecontroleerd.

Hiermee wordt zeker gesteld dat in geval van stroomuitval, uw medewerkers en bezoekers snel het pand kunnen verlaten. Wanneer de armaturen niet vakkundig worden onderhouden, functioneren zij vaak niet als vereist, zonder dat u dit in de gaten heeft.

Lampen en accu’s hebben een beperkte levensduur en dienen op tijd vervangen te worden, elektronica kan storingen vertonen. Daarnaast is er nogal eens sprake van een verkeerde vluchtroute, verouderde pictogrammen of gewoon een tekort aan noodverlichting.

Laat Cebufa Brandbeveiliging daarom ook uw noodverlichting aanleggen én jaarlijks onderhouden.

Onze monteurs zijn opgeleid in de aanleg en het onderhoud van alle merken armaturen conform NEN-EN 50172. Wij geven 4 jaar garantie op accu’s en armaturen mits jaarlijks onderhouden door Cebufa.

Automatische externe defibrillatoren

Red een leven met één druk op de knop! Voor ongevallen is er de verbanddoos, voor brand de blusser. Heel vanzelfsprekend. Maar wat doet u als iemand een hartstilstand krijgt?

Daarvoor levert Cebufa de Automatische Externe Defibrillator (AED), hét apparaat waarmee de kans op overleving bij hartfalen spectaculair stijgt. Want door binnen 3 tot 5 minuten het hart te defibrilleren en te reanimeren, vergroot u de kans op overleven tot wel 70%. Als elke seconde telt!

Cebufa AED