Uw veiligheid staat altijd voorop!

Voor het onderhoud en de controle van uw brandblusmiddelen, noodverlichting, brandmeldinstallaties en BHV/AED materialen, is een groot aantal richtlijnen opgezet waar u zich als ondernemer aan dient te houden. U heeft te maken met eisen uit Bouwbesluit 2012, Arbo-wetgeving en met de eisen van uw verzekeraars. Cebufa Brandbeveiliging ontzorgt u hierin graag. Onze medewerkers werken altijd volgens de laatste normen en wet- en regelgeving en zijn u graag van dienst met goed advies.

Verantwoordelijkheid groeit door zorgplicht

De overheid treedt steeds verder terug en legt de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid in gebouwen bij de eigenaar en gebruiker. Binnen deze ontwikkeling past een veranderende rol van de gemeentelijke handhaving (brandweer) die bedrijven steeds minder adviseert op het gebied van brandveiligheid.

Om zeker te stellen dat bedrijven hun verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk nemen, zijn wet- en regelgeving op verschillende vlakken aangescherpt. Bij een calamiteit zal achteraf gecontroleerd worden of eenieder die bij het pand betrokken is, kan aantonen dat er voldaan is aan de verplichtingen (omgekeerde bewijslast).

In het Bouwbesluit 2012 is het begrip zorgplicht opgenomen in artikel 1.16. Voor bepaling of u aan uw zorgplicht voldoet, bieden NEN-normen houvast en wij gebruiken deze dan ook als leidraad voor onze werkzaamheden. NEN-normen zijn standaarden die onder regie van het Nederlands of Europese Normalisatie-instituut zijn vastgesteld om diensten zodanig vast te leggen dat afnemers hierop kunnen vertrouwen. Cebufa werkt bij alle diensten conform de volgende NEN-normeringen.

  NEN-normen brandveiligheid
     
  NEN 2559 Onderhoud draagbare blustoestellen
  NEN 2659 Onderhoud bluswagens
  NEN-EN 671-3 Onderhoud brandslanghaspels
  NEN 2654-1 Beheer, controle en onderhoud van brandmeldinstallaties
  NEN 1594 Aanleg en onderhoud blusleidingen
  NEN 4001 Projectering blustoestellen
  NEN-EN-1869 Blusdekens
  NEN-EN 50171 Onderhoud centrale noodverlichting
  NEN-EN 50172 Onderhoud decentrale noodverlichting
  NEN-EN 1838 Projectering noodverlichting
  NEN 4000 Bedrijfshulpverlening
  NEN-EN-ISO 7010 Veiligheidssymbolen
  NEN 8112 Leidraad voor ontruimingsplannen
Wetgeving onderhoud

Vergeet uw eigen controles niet!

Periodiek dient u als gebruiker ook een korte inspectie uit te voeren of uw blusmiddelen, brandslanghaspels, brandmeldinstallatie en noodverlichting wel in goede staat zijn. Hierbij controleert u kort de aanwezigheid, een visuele controle op compleetheid en werking van de permanent brandende noodverlichting. Ons advies is om dit structureel minstens eenmaal per kwartaal te doen. Deze registratie kunt u bewaren in uw logboek.